Spectrograms Exhibition in the Municipal Cultural Center in Stryszawa, Poland
July 27 - December 30, 2021, Poland

W grudniu wystawę SPECTRO, w Stryszawie odwiedziła nowojorska rzeźbiarka, wspaniała artystka Ursula von Rydingsvärd, której genialne prace były eksponowane w Muzeum Narodowym w Krakowie. To miłe i szczególne dla mnie spotkanie.

See more photos

Spectrograms Exhibition
July 27 - December 30, 2021, Poland
Wernisaż wystawy nie odbędzie się z powodu pandemii.

Wystawę można oglądać w małych grupach, po wcześniejszym umówieniu się.
Galeria Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie, nr 740

Energia!

Maciej Jurkowski-Lukas